Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Fortbildningskurser för lärare och förskollärare

Vi erbjuder ett antal kurser som riktar sig till dig som är lärare, från förskolan upp till gymnasienivå, och till exempel vill fortbilda dig för att skaffa nya verktyg att använda i din utbildning.

Fortbildning för fysiklärare (LFY070)
Fysik med didaktiskt perspektiv C (FYF133)
Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning (FSNT10)
Teknik för lärare i gymnasieskolan (LLTK90)

Fortbildning för fysiklärare

7,5 hp, åttondelsfart, kurskod LFY070

Det här kurspaketet är en fortbildning för ämneslärare med ämnesinriktning fysik och omfattar tre kurser om vardera 2,5 hp.

Undervisning och examination

Undervisningen sker i en blandning av föreläsningar, gruppövningar och projektuppgifter där innehållet bestäms i samråd mellan examinator och kursdeltagare utgående från aktuella forskningsresultat, pedagogiska och didaktiska aspekter på lärande, nya lärandemiljöer eller ny teknik inom fysikområdet.

Anmäl dig och läs mer om kursen på Göteborgs universitets utbildningswebbplats

Fysik med didaktiskt perspektiv C

15 hp, halvfart distans, kurskod FYF133

Det här är en fortsättningskurs som omfattar områdena miljöfysik och modern fysik. Den innehåller både teoretiska och laborativa inslag. Desenare syftar till att utveckla studenternas experimentella förmåga samt beakta de didaktiska aspekterna av den experimentella fysiken.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kurser i matematik motsvarande 15 hp (som ska innefatta envariabelanalys) samt i fysik motsvarande 30 hp.

Anmäl dig och läs mer om kursen på Göteborgs universitets utbildningswebbplats

Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning

Distans 7,5 hp, kvartsfart, kurskod FSNT10

Vill du lära dig mer om naturvetenskap och teknik, och samtidigt få de verktyg som behövs för att kunna använda kunskaperna i förskoleverksamheten? Naturvetenskap och teknik i förskolan är en kurs som vänder sig till dig som är yrkesverksam på en förskola. Kursen introducerar dig till naturvetenskapens och teknikens vetenskapsområden, med tyngdpunkt på moment som är relevanta för dig som undervisar i förskolan.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Undervisningsformer

Undervisningen sker genom:

a) Sex heldagar vilka innehåller föreläsningar, laborationer, studiebesök och arbete i grupper. Undervisningen sker på institutionen för fysik, på lekplatsen Plikta och på Universeum.
b) egna studier.
c) arbete i grupper (via nätet eller genom att ni träffas).
d) projekt i egna barngrupper på den förskola där ni arbetar.

Kursdagar

Tisdag 27 februari 2018: Kursstart på lekplatsen Plikta i Slottsskogen.
8 och 9 maj
20 och 21 september
Fredag 23 november 2018: Examination

Examination

Examination sker genom:

1. närvaro på träffar (närvaro krävs 5 av 6 heldagar)
2. aktivt deltagande i grupparbeten
3. Kort inlämningsuppgift
4. slutprojekt i grupp (muntlig redovisning, opposition på en annan grupps arbete och vernissage).

Exempel på teman för föreläsningar

Regnbågen, fysik med hela kroppen/lekplatsfysik, biologi, astronomi,
vatten

Anmälan

Använd den här länken för att anmäla dig.

Anmälan är öppen till och med 1 februari 2018.

Mer information

Kontakta Andreas Logg om du vill veta mer.

Teknik för lärare i gymnasieskolan

Distans, kurskod LLTK90

Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla kunskap om teknik för att kunna planera, leda och utvärdera undervisning i gymnasiet. Kursen ges på distans men med ett antal stimulerande fysiska träffar per termin.

Kursen kommer att ta upp samtliga delar som Skolverket identifierar som centralt innehåll i teknik för årskurs 7-9 samt kurserna Teknik 1, Teknik 2 och Teknik specialisering för gymnasiet. Dessa är indelade i momenten teknik som skolämne, teknikhistoria, elektronik, informationsteknik, materiallära, hållfasthetslära, tillverkningspro-cesser, genusperspektiv, tekniska system, reglerteknik, skiss- rit- och CAD-teknik, kvalitetsarbete, entreprenörskap, mätning samt energi enligt nedan. I samtliga moment kommer teknikdidaktik att ha en central roll.

Former för examination

Kursen kommer att examineras genom en kombination av skriftlig hemtentamen, inlämningsuppgifter, fysiska och webbaserade seminarier, studiebesök, laborationer samt muntliga presentationer.

Undervisningsformer

Kursen kommer att ges på distans med ett antal fysiska träffar vilka ger möjlighet till diskussioner, studiebesök och laborationer. Kursen kan delas in i block à vardera 15 hp. Varje sådant block innehåller två kursträffar vilket ger det totala antalet fysiska träffar till 12.

Möjlighet till validering för tillgodoräknande

Du som är antagen till Lärarlyftet II vid Göteborgs universitet kan ansöka om validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina befintliga kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs som du är antagen till.

Validering erbjuds som en möjlighet och det är helt frivilligt att ansöka om validering för tillgodoräknande. Läs mer om möjigheter till validering

Har du frågor om kursen?

Kontakta vår studievägledare Majken Lundqvist:
031-786 9143 | majken.lundqvist@gu.se

Kursplan

Kursplan, LLTK90

Anmäl dig och läs mer om kursen på Göteborgs universitets utbildningswebbplats

Mer information

Lärarlyftet hos Lärarutbildningsnämnden
Så här anmäler du dig till Lärarlyftet II
Yrkesverksamma lärare utan lärarexamen hänvisas till VAL-projektet

Anmälan

Fristående kurser söks via antagning.se senast 15 okt inför vårterminer och 15 april inför höstterminer.

Sidansvarig: Ingvar Albinsson|Sidan uppdaterades: 2018-01-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?